संलग्न हुनुहोस्

  • गेटवे एडल्ट डे सेन्टर - Alvirne High School, Hudson NH मा
  • गेटवे मुख्य कार्यहरू - नहर सेन्ट नाशुआ, NH मा
  • गेटवे अटिजम सेन्टर - नहर सेन्ट नाशुआ, NH मा

के तपाइँ तपाइँको सेवाहरु को स्वयम्सेवा मा रुचि राख्नुहुन्छ? मा हाम्रो मानव संसाधन टोली जडान गर्नुहोस् gatewayshr@gatewayscs.org वा कल गर्नुहोस् (603) 459-2755 आफ्नो रुचि साझा गर्न। हामी तपाइँकाे प्रतिक्रियाकाे प्रतिक्षामा हुनेछाैँ!

हाम्रो साथ स्वयंसेवक

हाम्रा स्वयंसेवकहरूले हाम्रो संस्थाको सञ्चालन मात्र होइन तर हाम्रा व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदायमा हासिल गर्ने सफलता र उपलब्धिहरूमा पनि मुख्य भूमिका खेल्छन्। कृपया आफ्नो समय र प्रतिभा दान गर्नुहोस् र हाम्रो समुदायका 3000 भन्दा बढी कमजोर व्यक्तिहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न मद्दत गर्नुहोस् । हामीसँग सामेल हुनुहोस् ... र फरक पार्नुहोस्! धन्यवाद!!!