धन्यवाद!

तपाईंको उदारता र अन्य व्यक्तिहरू, कम्पनीहरू, आधारहरू, र संस्थाहरूको उदारताले मानिसहरूको जीवनमा वास्तविक फरक पार्छ। हामीले गर्ने महत्त्वपूर्ण कामलाई समर्थन गर्न धेरै मानिसहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने थाहा पाउँदा खुसी लाग्छ। यी धेरै व्यक्तिहरू, कम्पनीहरू, प्रतिष्ठानहरू, र संस्थाहरूलाई, हामी भन्छौं... धन्यवाद!

विधायी वकालत

दान गर्नुहोस्

घटनाहरू

स्वयंसेवक