कोकेशियन शारीरिक थेरापिस्ट ह्वीलचेयरमा केटीलाई सान्त्वना दिँदै